Planista produkcji


Jesteśmy przekonani, że nasz sukces jest w rękach naszych pracowników i zależy między innymi od ich kompetencji, doświadczenia i zaangażowania. Dlatego w Lantmannen Unibake Poland stawiamy na ciągły rozwój nowych pracowników oraz przyjazne środowisko pracy. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: Planisty Produkcji

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 • Planowanie procesu produkcji oraz poziomu zapasów
 • Zapewnienie płynności produkcji
 • Tworzenie planów produkcyjnych w cyklach dziennych, tygodniowych i miesięcznych
 • Współpraca z planistą popytu w tworzeniu planów długoterminowych
 • Prowadzenie dokumentacji planistycznej
 • Administracja i sprawozdawczość (raportowanie)
 • Analiza i przetwarzanie napływających zamówień
 • Kontrola realizacji zamówień i planów produkcyjnych
 • Efektywne zarządzanie zapasami w całym łańcuchu

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY MIĘDZY INNYMI:

 • Znajomość zagadnień planistycznych i zarządzania zapasami
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację (w mowie i piśmie)
 • Dobra znajomość pakietów MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mile widziana znajomość systemu Microsoft Dynamics oraz standardów BRC, HACCP
 • Komunikatywność, zdolności organizacyjne oraz chęć rozwoju zawodowego

OFERUJEMY

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku i przyjaznym zespole dla jednej z widzących firm branży FMCG
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bogaty pakiet socjalny (system kafeteryjny w tym Multisport, Pakiet medyczny, Ubezpieczenie grupowe)
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności
 • System szkoleń


DODATKOWE INFO: https://www.lantmannen-unibake.com/pl-PL/

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. z siedzibą pod adresami: ul. Strużańska 10, 05-126 Stanisławów Pierwszy, lub ul. Śląska 2, 67-100 Nowa Sól, w zależności od zakładu, do którego zostaną złożone dokumenty aplikacyjne („Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować listownie kierując korespondencję na wybrany adres siedziby lub drogą elektroniczną kierując wiadomość na odpowiedni adres e-mail: unibakepl.rodo@lantmannen.com
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  2. przeprowadzenia przez Administratora anonimowej ankiety dotyczącej przebiegu procesu rekrutacji, do której link przesyłany jest osobom biorącym udział w tym procesie drogą elektroniczną na podany podczas przesyłania dokumentów aplikacyjnych adres poczty elektronicznej.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1. w zakresie wskazanym w przepisach kodeksu pracy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  2. W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie wycofana.
  3. przeprowadzenie ankiety wśród kandydatów odbywa się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wobec którego przysługuje Państwu wniesienie sprzeciwu.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na dostarczanie systemów informatycznych wspierających procesy rekrutacyjne, a także mogą zostać udostępnione podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez 9 miesięcy.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.


Malgorzata Brzozowska