Kysymyksiä ja vastauksia Ilmasto & Luonto -ohjelmasta

Mitä uutta Lantmännenin Ilmasto & Luonto -viljelyohjelma tarjoaa?
Ilmasto & Luonto -ohjelma tuo markkinoille uuden konkreettisen viljelykonseptin. Konseptissa on selkeästi määritetyt viljelyohjeet, jotka sisältävät monipuolisia toimenpiteitä kattaen kasvihuonekaasupäästöjen pienentämisen, hiilen sitomisen maaperään ja luonnon monimotoisuuden ylläpitämisen.
 
Miksi ohjelma keskittyy ruisviljelyyn?
Kotimainen ruis on leipäviljana tärkeä, onhan ruisleipä kansallisruokamme. Käytämme leipomoissamme noin kolmasosan Suomessa vuosittain tuotetusta rukiista, ja mittakaavamme ansiosta meidän on mahdollista kehittää rukiin viljelyä nopeasti entistä kestävämmäksi.
 
Kuinka monta viljelijää osallistuu ohjelmaan ja mistä päin Suomea he ovat?
60 viljelijää on tehnyt Ilmasto & Luonto -viljelysopimuksen kuluvalle vuodelle ja heidän tilansa sijaitsevat eri puolilla Suomea. Sopimusviljelijähaku on parhaillaan käynnissä vuoden 2023 kasvukaudelle. 
 
Kuinka viljelijät ovat suhtautuneet ohjelmaan?
Viljelijät ovat olleet ohjelmasta ilahduttavan kiinnostuneita. Viljelijäkentässä löytyy halua näyttää, että Suomessa voidaan viljellä kestävästi. He tuntevat ylpeyttä siitä, että ovat osa suomalaista ruokaketjua tuottamassa kestävää suomalaista ruokaa.

Mitä toimenpiteitä ohjelman sopimusviljelytiloilla tehdään?
Viljelyohjelmassa toteutetaan hyvin konkreettisia toimenpiteitä pellolla. Toimenpiteet keskittyvät kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseen, hiilen sitomiseen maaperään ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen. Esimerkiksi, viljelijät käyttävät työkoneissa ja kuivureissa ainoastaan 100-prosenttisia biopolttoaineita ja lannoitteissa tavanomaista alhaisemman ilmastovaikutuksen tuotteita päästöjen pienentämiseksi. Hiiltä sidotaan maaperään nurmituotannon ja aluskasvien käytöllä. Luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään sijoittamalla pelloille kukkivia vyöhykkeitä hyönteisille ja pölyttäjille ja väistämällä lintujen pesimäalueita.
 
Kuinka paljon ohjelma kattaa ruishankinnoistanne?
Ohjelmassa mukana olevat 60 sopimusviljelijää viljelevät tänä kesänä noin 1300 hehtaaria peltoa Ilmasto & Luonto -rukiille. Sadoista riippuen, Ilmasto & Luonto -ohjelman mukaisesti viljelty ruis kattaa ensimmäisenä vuonna vähintään 30 prosenttia kaikesta Lantmännen-leipomoiden kotimaan ruisleivissä ja näkkileivissä käyttämästä rukiista.

Milloin nyt viljeltävä ruis leivotaan ruisleiväksi?
Ensimmäiset Ilmasto & Luonto -ruissadot korjataan sadoksi kesän lopussa. Sen jälkeen ruis kuivataan ja jauhetaan ruisjauhoksi, joka päätyy suomalaiseen ruis- ja näkkileipään vuoden 2023 alkupuolella.
 
Missä tuotteissa Ilmasto & Luonto -ruista käytetään?
Tulemme käyttämään ruista Vaasan-tuotemerkin alla myytävien ruisleipien ja näkkileipien leivonnassa.
 
Eikö tavallinen suomalainen rukiin viljely ole jo kestävää?
Suomalainen viljely on jo monin tavoin kestävää, mutta siitä huolimatta luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos uhkaavat ympäristöämme, viljelysmaitamme ja ruoantuotantoamme. Haluamme turvata rukiin elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa luomalla kannattavan ja entistäkin kestävämmän tavan viljellä. Haluamme myös kantaa kortemme kekoon ja pienentää suomalaisen leivän hiilijalanjälkeä.
  
Mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden hyväksi?
Luonnon monimuotoisuutta tukevia toimenpiteitä ovat esimerkiksi viljelemättömät alueet lintujen pesinnän turvaamiseksi, kukkivat vyöhykkeet ja reunaojien niiton vähentäminen hyönteisten ja pölyttäjien elinvoimaisuuden edistämiseksi.

Mitä tavoitteita olette asettaneet ohjelmalle?
Haluamme kehittää rukiin viljelyä entistä kestävämmäksi ja pienentää samalla suomalaisen ruisleivän hiilijalanjälkeä. Ilmasto & Luonto on pitkän aikavälin ohjelma, jota kehitetään pitkäjänteisesti ja uusia toimenpiteitä lisätään ilmastovaikutusten saavuttamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Tähtäämme siihen, että vuonna 2025 kaikki Lantmännen-leipomoiden kotimaan tuotteissa käytettävä ruis viljellään Ilmasto & Luonto -ohjelman mukaisesti.
 
Kuinka raportoitte ohjelman tuloksista?
Kerromme ohjelman edistymisestä nettisivuillamme, sosiaalisessa mediassa ja lehdistötiedotteiden kautta. Ilmasto & Luonto -ohjelma on pitkän aikavälin ohjelma, jota kehitetään säännöllisesti ja toimenpiteitä lisätään ilmastovaikutusten pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi.
  
Kaura on kovassa nosteessa, milloin markkinoilla on Ilmasto & Luonto -kauraa?
Olemme kiinnostuneita laajentamaan ohjelmaa lähivuosina muihin viljoihin ja kaura on yksi vaihtoehto. Etenemme kuitenkin askel askeleelta. Meille on luontevaa aloittaa rukiilla, jossa ruishankinnan mittakaavamme antaa meille mahdollisuuden kehittää ruisviljelyä nopeasti.
 
Miten hyötyä ohjelmasta on yksittäiselle sopimusviljelijälle?
Ohjelman toimenpiteitä toteuttamalla, viljelijä pienentää tilansa ilmastovaikutusta ja edistää luonnon monimuotoisuutta omassa viljelyssään. Me takaamme sopimusviljelijöiden tuottamalle viljalle kysynnän ennalta sovitulla hinnalla, joka kattaa kustannuksia ja tarjoaa kannustimen. Viljelijä hyötyy siis taloudellisesti kehittäessään rukiin viljelyä ja vastaa samalla kuluttajien kasvaviin odotuksiin kestävästi tuotetusta ruoasta.
  
Paljonko ruisleivän hiilijalanjälki pienenee Ilmasto & Luonto -ohjelman toimenpiteillä?
Merkittävä osa ruisleivän hiilijalanjäljestä syntyy viljelystä, joten ohjelman toimenpiteet pienentävät ajan myötä suomalaisen ruisleivän hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi, Vaasan Ruispalojen hiilijalanjälki on keskimäärin 1,39 CO₂e per kilo leipää ja tästä hiilijalanjäljestä noin 67 % syntyy viljelystä.
   

Palaa tästä ohjelman etusivulle