Kysymyksiä ja vastauksia Ilmasto & Luonto -ohjelmasta

Mitä uutta Lantmännenin Ilmasto & Luonto -viljelyohjelma tarjoaa?
Ilmasto & Luonto -ohjelma tuo markkinoille uuden konkreettisen viljelykonseptin. Konseptissa on selkeästi määritetyt viljelyohjeet, jotka sisältävät monipuolisia toimenpiteitä kattaen kasvihuonekaasupäästöjen pienentämisen, hiilen sitomisen maaperään ja luonnon monimotoisuuden ylläpitämisen.
 
Miksi ohjelma keskittyy ruisviljelyyn?
Kotimainen ruis on tärkeä leipävilja ja ruisleipä on kansallisruokamme. Käytämme leipomoissamme (Vaasan, Lantmännen Cerealia ja Lantmännen Unibake) noin kolmasosan Suomessa vuosittain tuotetusta rukiista, ja mittakaavamme ansiosta meidän on mahdollista kehittää rukiin viljelyä nopeasti entistä kestävämmäksi.
 
Kuinka monta viljelijää osallistuu ohjelmaan ja mistä päin Suomea he ovat?
85 viljelijää on tehnyt Ilmasto & Luonto -viljelysopimuksen kuluvalle vuodelle ja heidän tilansa sijaitsevat eri puolilla Suomea. 
 
Kuinka viljelijät ovat suhtautuneet ohjelmaan?
Viljelijät ovat olleet ohjelmasta ilahduttavan kiinnostuneita. Viljelijäkentässä löytyy halua näyttää, että Suomessa voidaan viljellä kestävästi. He tuntevat ylpeyttä siitä, että ovat osa suomalaista ruokaketjua tuottamassa kestävää suomalaista ruokaa.

Mitä toimenpiteitä ohjelman sopimusviljelytiloilla tehdään?
Viljelyohjelmassa toteutetaan hyvin konkreettisia toimenpiteitä pellolla. Toimenpiteet keskittyvät kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseen, hiilen sitomiseen maaperään ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen. Esimerkiksi, viljelijät käyttävät työkoneissa ja kuivureissa ainoastaan 100-prosenttisia biopolttoaineita ja lannoitteissa tavanomaista alhaisemman ilmastovaikutuksen tuotteita päästöjen pienentämiseksi. Hiiltä sidotaan maaperään nurmialueilla ja aluskasvien käytöllä. Luonnon monimuotoisuutta tuetaan sijoittamalla pelloille kukkivia vyöhykkeitä hyönteisille ja pölyttäjille ja väistämällä lintujen pesimäalueita.
 
Kuinka paljon ohjelma kattaa ruishankinnoistanne?
Ohjelmassa mukana olevat 85 sopimusviljelijää viljelevät tänä kesänä noin 3 300 hehtaaria peltoa Ilmasto & Luonto -rukiille. Satoarvio tarkentuu kesän aikana. Viime vuonna ohjelman mukaisesti viljelty ruis edusti noin 15 prosenttia kaikesta leipomoidemme kotimaan ruisleivissä ja näkkileivissä käyttämästä rukiista.

Milloin nyt viljeltävä ruis leivotaan ruisleiväksi?
Viime vuonna tuotettu ensimmäinen Ilmasto & Luonto -ruissato leivotaan ruisleiväksi ja näkkileiväksi kesän lopussa. 
 
Missä tuotteissa Ilmasto & Luonto -ruista käytetään?
Tulemme käyttämään ruista Vaasan-ruisleivissä ja näkkileivissä.
 
Eikö tavanomainen suomalainen rukiin viljely ole jo kestävää?
Suomalainen viljely on jo monin tavoin kestävää, mutta siitä huolimatta luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos uhkaavat ympäristöämme, viljelysmaitamme ja ruoantuotantoamme. Haluamme turvata rukiin elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa luomalla kannattavan ja entistäkin kestävämmän tavan viljellä. Haluamme myös kantaa kortemme kekoon ja pienentää suomalaisen leivän hiilijalanjälkeä.
  
Mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden hyväksi?
Luonnon monimuotoisuutta tukevia toimenpiteitä ovat esimerkiksi viljelemättömät alueet lintujen pesinnän turvaamiseksi, kukkivat vyöhykkeet ja reunaojien niiton vähentäminen hyönteisten ja pölyttäjien elinvoimaisuuden edistämiseksi.

Mitä tavoitteita olette asettaneet ohjelmalle?
Haluamme kehittää suomalaista rukiin viljelyä entistä kestävämmäksi yhdessä viljelijöiden kanssa, ja pienentää samalla suomalaisen ruisleivän hiilijalanjälkeä. Ilmasto & Luonto on pitkän aikavälin ohjelma, jota kehitetään pitkäjänteisesti ja uusia toimenpiteitä lisätään ilmastovaikutusten pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Tähtäämme siihen, että vuoteen 2025 mennessä kaikki kotimaan tuotteissa käyttämämme ruis viljellään Ilmasto & Luonto -ohjelman mukaisesti.
 
Kuinka raportoitte ohjelman tuloksista?
Kerromme ohjelman edistymisestä verkkosivuillamme, sosiaalisessa mediassa ja lehdistötiedotteiden kautta. Ilmasto & Luonto -ohjelma on pitkän aikavälin ohjelma, jota kehitetään säännöllisesti ja toimenpiteitä lisätään ilmastovaikutusten pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi.
  
Kaura on kovassa nosteessa, milloin markkinoilla on Ilmasto & Luonto -kauraa?
Olemme kiinnostuneita laajentamaan ohjelmaa lähivuosina muihin viljoihin ja kaura on yksi vaihtoehto. Etenemme kuitenkin askel askeleelta. Meille oli luontevaa aloittaa rukiilla, jossa ruishankinnan mittakaavamme antaa meille mahdollisuuden kehittää ruisviljelyä nopeasti.
 
Miten hyötyä ohjelmasta on yksittäiselle sopimusviljelijälle?
Ohjelman toimenpiteitä toteuttamalla, viljelijä pienentää tilansa ilmastovaikutusta ja tukee luonnon monimuotoisuutta. Me takaamme sopimusviljelijöiden tuottamalle viljalle kysynnän ja maksamme hintalisän, joka kattaa lisäkustannukset ja sisältää kannustimen. Sopimusviljelijä hyötyy taloudellisesti kehittäessään rukiin viljelyä ja vastaa samalla suomalaisten kuluttajien kasvaviin odotuksiin entistä kestävämmin tuotetusta ruoasta.
  
Paljonko ruisleivän hiilijalanjälki pienenee Ilmasto & Luonto -ohjelman toimenpiteillä?
Merkittävä osa ruisleivän hiilijalanjäljestä syntyy viljelyssä, joten ohjelman avulla tuotettu ruis tulee pienentämään suomalaisen ruisleivän hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi, Vaasan Ruispalojen hiilijalanjälki on keskimäärin 1,39 CO₂e per kilo leipää ja tästä hiilijalanjäljestä jopa 67 % syntyy viljelystä.
   

Palaa tästä ohjelman etusivulle