Lantmännen ei ole tavanomainen yhtiö vaan maatalousosuuskunta, jonka omistaa 18 000 ruotsalaista maanviljelijää. Tehtävämme on edistää maanviljelyn elinvoimaisuutta. Liiketoimintamallimme avulla luomme edellytykset pitkäjänteiselle, kannattavalle ja kestävälle maataloudelle.

Maatalousosuuskunta

Kaikki 18 000 maanviljelijäämme ovat sekä omistajiamme että liikekumppaneitamme. Yhdessä hyödynnämme osuuskuntayhtiömuodon etuja edistääksemme jäsenten tilojen kannattavuutta ja optimoidaksemme jäsenten pääoman tuoton yhdistyksessä.

Toimintaa pellosta pöytään

Toimimme viljan koko arvoketjussa pellosta pöytään. Toiminta useissa yrityksissä sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti luo liiketoimintamahdollisuuksia, vakautta ja pitkän aikavälin näkökulmaa. Lisäksi se antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa alan kehitykseen ja kantaa vastuun koko arvoketjussa pellosta pöytään.

Tutkimus ja tuotekehitys

Sijoitamme tuotot uudelleen elinvoimaisen maatalouden kehittämiseen jäsentemme ja sopimuskumppaneidemme tiloilla, Lantmännenin toiminnassa tai tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Sijoitamme esimerkiksi joka vuosi yli 300 miljoonaa Ruotsin kruunua tulevaisuuden maanviljelyyn, bioenergiaan ja elintarvikkeisiin.

Arvoa pellolta

Käytämme peltomaiden resursseja vastuullisesti ja tuotamme niistä parhaan mahdollisen sadon. Näin luomme arvoa jäsenillemme, kehitämme innovatiivisia elintarvikkeita ja olemme luonteva osa ruoan kuluttajien arkea.

Lantmännen lukuina

18 726

ruotsalaisen maanviljelijän omistama konserni

300

miljoonaa kruunua investoidaan vuosittain tutkimukseen ja innovaatioihin

Kansainvälinen konserni

Tervetuloa kansainväliseen konserniin, jonka toiminta kattaa koko arvoketjun pellosta pöytään – ympäri maailman. Meillä pääset työskentelemään 10 000 omistautuneen ja motivoituneen kollegan kanssa sekä kasvamaan ammatillisesti, testaamaan uusia tapoja toimia ja vaikuttamaan Lantmännenin toimintaan tulevaisuudessa.