icon

Lantmännenin viljelyohjelma

Suomalainen viljely on yksi maailman kestävimmistä tavoista tuottaa ruokaa. Siitä huolimatta luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos uhkaavat ympäristöämme, viljelysmaitamme ja ruoantuotantoamme. On aika yhdistää voimat ja ryhtyä toimeen tulevaisuuden viljelyn puolesta!

Suomalainen viljely on yksi maailman kestävimmistä tavoista tuottaa ruokaa. Siitä huolimatta luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos uhkaavat ympäristöämme, viljelysmaitamme ja ruoantuotantoamme. On aika yhdistää voimat ja ryhtyä toimeen tulevaisuuden viljelyn puolesta!

Lantmännenin ohjelma tulevaisuuden viljelyyn

Ilmasto & Luonto on Lantmännenin tulevaisuuden viljelyn ohjelma, jossa toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä pellolla viljelyn ilmastovaikutusten pienentämiseksi, luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi ja hiilen sitomiseksi maaperään. Haluamme turvata rukiin ja muiden viljojen elinvoimaisuuden tulevaisuudessa luomalla tuottavan, kannattavan ja entistä kestävämmän tavan viljellä. Toteutamme viljelyohjelmaa yhdessä suomalaisten sopimusviljelijöiden kanssa. Ohjelman toimenpiteiden arvioidaan pienentävän keskimääräisen suomalaisen rukiin viljelyn kasvihuonekaasupäästöjä noin 15 prosenttia. 

Noin 60 % ruisleivän hiilijalanjäljestä syntyy viljelystä, joten Ilmasto & Luonto -ohjelman toimenpiteet kohdistuvat leivän tuotannon merkittävimpään ilmastovaikutukseen.

Tavoitteemme

Ilmasto & Luonto -viljelyohjelma on tärkeä askel kohti pitkäntähtäimen ilmastotavoitteidemme saavuttamista ja entistä kestävämpää ruoantuotantoa. Viljelyohjelmassa saavutettava päästöjen vähennystahti on Pariisin ilmastosopimuksen mukainen ja ohjelma tarjoaa ratkaisun tieteeseen perustuvien, Science Based Targets -aloitteen hyväksymien ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Tähtäämme siihen, että vuoteen 2025 mennessä kaikki leipomoyhtiöidemme (Lantmännen Cerealia, Lantmännen Unibake Finland ja Vaasan) kotimaan tuotteissa käyttämä ruis viljellään Ilmasto & Luonto -ohjelman mukaisesti. Tavoitteenamme on laajentaa ohjelmaa lähivuosina myös muihin viljoihin. 

Katso ohjelman esittelyvideo

Näin viljelyohjelma toimii

Suomalaiset viljelijät tietävät parhaiten, miten Suomen olosuhteissa ja maaperässä kasvatetaan ruista. Me Lantmännenillä voimme Ilmasto & Luonto –ohjelman sopimusviljelyn avulla auttaa viljelijöitä ottamaan seuraavan askeleen kohti entistä kestävämpää viljelyä .

Viljeleminen Ilmasto & Luonto -ohjelman mukaisesti on helppoa ja sitä toteutetaan jo 95 suomalaisella maatilalla. 
Ohjelmassa mukana oleva sopimusviljelijä toteuttaa viljelykonseptimme toimenpiteitä omassa viljelyssään. Toimenpiteet keskittyvät kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseen, luonnon monimuotoisuuden tukemiseen ja hiilen sitomiseen maaperään. Me Lantmännenilla takaamme viljelijän tuottamalle lisäarvoviljalle kysynnän ja maksamme sopimuslisän, joka kattaa lisäkustannukset ja sisältää kannustimen. Ohjelman kautta tuotettu ruis jatkaa matkaa pellosta pöytään suomalaisille kuluttajille tuttujen Vaasan-ruisleipien ja -näkkileipien kautta.

Toimenpiteiden vaikutukset

Ilmasto & Luonto -ohjelman toimenpiteiden arvioidaan pienentävän keskimääräisen suomalaisen rukiin viljelyn kasvihuonekaasupäästöjä noin 15 prosenttia verrattuna lähtötilanteeseen. Keskimääräisen rukiin viljelyn lähtötilanne on määritelty keskiarvona suomalaisen rukiin viljelyn toteutuneista tiedoista vuosina 2015-2020. Merkittävimmät päästöjen vähennykset syntyvät ohjelman edellyttämästä 100-prosenttisten biopolttoaineiden käytöstä työkoneissa sekä ilmastoystävällisempien lannoitteiden käytöstä pelloilla.

Ravinteet

Vähennämme viljelyn hiilidioksidipäästöjä käyttämällä alhaisen ilmastovaikutuksen lannoitteita.

Biopolttoaineet

Vähennämme viljelyn hiilidioksidipäästöjä käyttämällä työkoneissa ja viljan kuivatuksessa 100-prosenttisia biopolttoaineita.

Täsmäviljely

Käytämme resursseja mahdollisimman tehokkaasti.

Hiilensidonta

Sidomme hiiltä maaperään nurmen ja aluskasvien avulla.

Lintujen alueet

Tuemme luonnon monimuotoisuutta turvaamalla lintujen pesimäalueita peltojen reunoilla. Jätämme myös viljelemättömiä alueita linnuille.

Kukkivat vyöhykkeet

Tuemme luonnon monimuotoisuutta sijoittamalla pelloille kukkivia vyöhykkeitä.

Taloudellinen ajaminen

Kulutamme vähemmän polttoainetta ajamalla taloudellisemmin. 

Haluatko Ilmasto & Luonto -sopimusviljelijäksi?

Ilmasto & Luonto -ohjelman mukaisesti viljelty ruis on paitsi maistuvan leivän tae, myös lupaus oikeista teoista yhä kestävämmän ruoantuotannon puolesta.

Ostamalla Ilmasto & Luonto -tunnuksella merkityn leivän, kuluttaja tietää tehneensä ilmastoviisaan ja vastuullisen valinnan.

Yhdessä pellosta pöytään!

Suomessa Lantmännen toimii neljän yrityksen voimin viljan arvoketjussa pellosta pöytään.


Lisätietoja

Lisätietoja Ilmasto & Luonto -ohjelmasta:
Brändi- ja viestintäjohtaja Mari Dunderfelt, Lantmännen, mari.dunderfelt@lantmannen.com

Lisätietoja Ilmasto & Luonto -sopimusviljelystä:
Jaakko Huokkola, Lantmännen Agro, jaakko.huokkola@lantmannen.com
Päivi Auramo, Lantmännen Agro, paivi.auramo@lantmannen.com

* Ohjelman toimenpiteillä arvioidaan olevan mahdollista saavuttaa noin 15 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt keskimääräiseen suomalaiseen rukiin viljelyyn verrattuna. Keskimääräisen ruisviljelyn lähtötilanne on määritetty keskiarvona suomalaisen rukiin viljelyn toteutuneista tiedoista vuosina 2015-2020 (lähde: ProAgria). Luonnonvarakeskus (Luke) on arvioinut Lantmännenin laskelmissa käytetyn datan, LCA elinkaarilaskennan metodologian ja oletukset, ja todennut päästövähennyksen suuruusluokaltaan oikeaksi.