Ilmasto & Luonto -viljelyohjelma laajenee vauhdilla – kriisit eivät jarruta kestävän viljelyn ohjelmaa

Lehdistötiedotteet, 2022

Lantmännenin Ilmasto & Luonto -viljelyohjelman ensimmäinen ruissato on korjattu suomalaisilla sopimusviljelytiloilla. Ensimmäinen viljelykausi käynnistyi poikkeuksellisissa olosuhteissa Ukrainan sodan ja koronakriisin aikana, mutta kriisien ei annettu jarruttaa siirtymää kestävään viljelyyn. Ensimmäinen ohjelman mukaisesti viljelty sato kattaa noin 15 prosenttia Lantmännen-leipomoyhtiöiden kotimaan tuotteissa vuosittain käyttämästä rukiista.

Ilmasto & Luonto on Lantmännenin tulevaisuuden viljelyn ohjelma, jonka toimenpiteillä pienennetään viljelyn ilmastovaikutusta ja tuetaan luonnon monimuotoisuutta. Lantmännen-yhtiöt Vaasan, Lantmännen Agro, Lantmännen Cerealia ja Lantmännen Unibake toteuttavat Ilmasto & Luonto -ohjelmaa yhdessä suomalaisten sopimusviljelijöiden kanssa. Ilmasto & Luonto -sopimuksen tehneet sopimusviljelijät toteuttavat toimenpiteitä tiloillaan. Lantmännen-leipomot puolestaan sitoutuvat ostamaan Ilmasto & Luonto -viljelyohjeiden mukaisesti tuotetun rukiin hinnalla, joka sisältää kulukorvaus- ja kannustinlisän sopimusviljelijälle.

Kriisit heijastuivat maatalouden kustannuksiin – sopimusviljelijöille sovittua parempi korvaus

Ohjelman mukainen ensimmäinen viljelykausi käynnistyi poikkeuksellisissa olosuhteissa keskellä koronakriisiä. Rukiin talvehtiessa lumipeitteen alla syttyi Ukrainan sota, joka heijastui välittömästi maatalouden kustannuksiin. Jotta viljely olisi sopimusviljelijöille liiketoiminnallisesti kannattavaa, Lantmännen päätti keväällä maksaa Ilmasto & Luonto -sopimusviljelijöille viime vuonna sovittua korkeamman hinnan ohjelman mukaisesti tuotetusta rukiista.

”Emme halua antaa kriisien jarruttaa siirtymää kestävään viljelyyn. Kestävän viljelyn tulee olla viljelijälle kannattavaa, ja vastuullisen tuotteen ostamisen kuluttajalle järkivalinta. Meidän tehtävämme on tukea arvoketjun molempia päitä kestävässä siirtymässä”, sanoo Vaasan Oy:n toimitusjohtaja Thomas Isaksson.

Vaikka viljelymäärässä jäätiin rukiin talvituhojen vuoksi alkuperäisestä tavoitteesta, ohjelman ensimmäinen vuosi tuotti hyvän sadon. Ensimmäinen ruissato kattaa jo noin 15 prosenttia Lantmännen-leipomoyhtiöiden kotimaan tuotteissa käyttämästä rukiista. Ohjelman mukaisesti viljelty ruissato käytetään Vaasan-ruisleipien ja -näkkileipien leivontaan ensi vuonna.

Vuonna 2025 kaikki Lantmännenin kotimaan tuotteissa käyttämä ruis on viljelty kestävästi

Lantmännenin toiminta Suomessa kattaa viljapohjaisten elintarvikkeiden koko arvoketjun pellosta pöytään. Se antaa yhtiölle ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa kestävämpään viljelyyn ja ruoantuotantoon.

Lantmännen laajentaa kestävän viljelyn ohjelmaa vauhdilla. Ensi vuodelle tähtäimessä on, että 30 prosenttia Lantmännen-leipomoiden kotimaan tuotteissa käyttämästä rukiista on Ilmasto & Luonto -ohjelman piirissä, ja tavoitteena on kaksinkertaistaa ohjelman mukainen viljely vuosittain. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2025 mennessä kaikki Lantmännen-leipomoiden kotimaan tuotteissa käyttämä ruis on Ilmasto & Luonto -viljeltyä.

Lantmännenin leipomoyhtiöt käyttävät noin kolmasosan Suomessa vuosittain tuotetusta rukiista, joten ohjelman vaikutus suomalaisen rukiin viljelyn ilmastopäästöihin on merkittävä. Vuonna 2025 ohjelman odotetaan pienentävän keskimääräisen suomalaisen rukiin viljelyn ilmastovaikutuksia noin 15 prosentilla (noin 1150 tonnia CO2-ekv). *

”Keskimääräisenä satovuotena Suomessa tuotetaan noin 90 000 tonnia ruista, ja Lantmännen-leipomot käyttävät tästä noin 30 000 tonnia. Meillä on iso mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten kestävästi ruista viljellään Suomessa. Meillä on myös vastuu ottaa tästä tehtävästä koppia yhdessä suomalaisten viljelijöiden kanssa”, kertoo Lantmännen Agron toimitusjohtaja Antti Snellman.

Mistä Ilmasto & Luonto -viljelyohjelmassa on kyse?

• Ilmasto & Luonto on Lantmännenin tulevaisuuden viljelyn ohjelma, jossa toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä pellolla ilmastovaikutusten pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi.

• Merkittävimmät päästövähennykset syntyvät ohjelman edellyttämästä 100-prosenttisten biopolttoaineiden käytöstä työkoneissa sekä ilmastoystävällisempien lannoitteiden käytöstä.

• Lisäksi ohjelman toimenpiteillä sidotaan hiiltä maaperään aluskasvillisuutta ja nurmialueita lisäämällä. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi pelloille jätetään kukkivia vyöhykkeitä hyönteisille ja pölyttäjille sekä pesimäalueita linnuille.

Lantmännenin leipomoyhtiöt (Vaasan, Lantmännen Cerealia ja Lantmännen Unibake) käyttävät noin kolmasosan Suomessa vuosittain tuotetusta rukiista, joten ohjelman vaikutus suomalaisen rukiin viljelyn ilmastopäästöihin on merkittävä.

Tämän vuoden Ilmasto & Luonto -ruissatoa käytetään Vaasan-ruisleipien ja -näkkileipien leivontaan ensi vuonna.

*Ohjelman toimenpiteillä arvioidaan olevan mahdollista saavuttaa noin 15 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt keskimääräiseen suomalaiseen rukiin viljelyyn verrattuna. Keskimääräisen ruisviljelyn lähtötilanne on määritetty keskiarvona suomalaisen rukiin viljelyn toteutuneista tiedoista vuosina 2015–2020 (lähde: ProAgria). Luonnonvarakeskus (Luke) on arvioinut Lantmännenin laskelmissa käytetyn datan, LCA elinkaarilaskennan metodologian ja oletukset, ja todennut päästövähennyksen suuruusluokaltaan oikeaksi.