Lantmännenille vahva tulos

Tulostiedotteet, 2022

Lantmännenin tulos kuluvan vuoden kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta, nettorahoituserien jälkeen ja oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, on
1 581 miljoonaa Ruotsin kruunua – edellisvuoden 1 358 miljoonaan Ruotsin kruunuun verrattuna. Vahvaan tulokseen vaikutti erityisesti energiadivisioona.

”Lantmännenin tulos kehittyi edelleen positiivisesti erityisesti energiadivisioonan erittäin vahvan tuloksen ansiosta. Myös Swecon-liiketoiminta-alue ja maatalousdivisioona kasvattivat tulostaan, kun taas elintarvikedivisioonan liiketoiminnoissa oli haasteita – taustalla erityisesti kohonneet raaka-aine- ja energiakustannukset, joita ei ole vielä voitu täysin kompensoida hinnankorotuksilla", sanoo Lantmännenin konsernijohtaja ja toimitusjohtaja Magnus Kagevik.

Alla olevissa luvuissa liikevoitto on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Viime vuoden tulos on suluissa.

Maatalousdivisioonan tulos oli 378 (292) miljoonaa Ruotsin kruunua. Tulokseen vaikutti positiivisesti sähköveroon liittyvän varauksen purkaminen. Ruotsin tämän vuoden viljasadon odotetaan olevan viimeisen viiden vuoden keskiarvoa hieman suurempi, ja edellisvuoden alhaisia satomääriä selvästi parempi. Yleisesti ottaen vilja on ollut laadultaan hyvää, lukuun ottamatta mallasohran hieman toivottua alhaisempia proteiinitasoja. Suomen maatalousliiketoiminnan tulos oli edellisen vuoden tasolla. Lantmännen Maskin
-koneliiketoiminta teki selvästi edellisvuotta heikomman tuloksen, johtuen pääasiassa konemarkkinoiden jyrkästä laskusta.

Energiadivisioonan tulos oli huomattavasti edellisvuotta korkeampi: 675 (246) miljoonaa Ruotsin kruunua. Tulokseen vaikutti suurelta osin Lantmännen Biorefineries -biojalostamoliiketoiminnan vahva tulos. Etanolin valmistuksen kohonneita raaka-ainekustannuksia ovat kompensoineet historiallisen korkealla olevat etanolin ja rehutuotteiden markkinahinnat – sekä edelleen hyvin kehittynyt tuotanto ja myynti kaikissa liiketoiminnoissa. Helmikuussa ostettu brittiläinen Coryton-yhtiö vaikutti tulokseen myös positiivisesti – sekä Lantmännenin toimiminen pellettiyhtiö Scandbion ainoana omistajana huhtikuusta lähtien.

Elintarvikedivisioonan tulos oli 351 (590) miljoonaa Ruotsin kruunua. Kaikilla divisioonan yrityksillä on suuria haasteita hintainflaation sekä raaka-aineiden, energian ja kuljetusten hintojen nousun muodossa. Kustannusperusteisia hinnankorotuksia asiakkaille tehdään jatkuvasti, mutta niiden toteutuminen viiveellä heikentää divisioonan tulosta. Toimenpiteitä kohonneiden kustannusten hallitsemiseksi toteutetaan kaikissa tuotantoyksiköissä – esimerkiksi lisäämällä tuotannon tehokkuutta.

Swecon-liiketoiminta-alueen tulos oli 308 (234) miljoonaa Ruotsin kruunua. Tulokseen vaikutti positiivisesti vakuutuskorvaus liittyen Saksassa Bochumissa sijaitsevaan tehtaaseen, jossa syttyi tulipalo marraskuussa 2021. Koneiden saatavuus on edelleen rajallista komponenttipulan sekä merikuljetuksiin ja logistiikkaan liittyvien haasteiden vuoksi. Rakennus- ja infrastruktuurihankkeiden määrä on edelleen suuri, vaikka kasvu on jonkin verran hidastunut yleisen talouden heikentymisen ja toimintaympäristön epävarmuuden vuoksi.

Kiinteistöliiketoiminta-alueen tulos oli 179 (191) miljoonaa Ruotsin kruunua. Viime vuoden tulosta paransivat osaomistetuista yhtiöistä saadut suuremmat tuotot, kun taas korkeat energian hinnat vaikuttavat negatiivisesti tämän vuoden tulokseen. Lantmännen muutti uuteen toimistoon Malmössä. Muiden tilojen – kuten toimistojen, asuntojen ja vanhainkotien – vuokraustoiminta jatkuu.

”On odotettavissa, että toimintaympäristömme epävarmuus jatkuu syksyn ja talven ajan. Lantmännenillä on samat haasteet kuin monilla muilla yrityksillä, ja meidän on oltava valmiita sopeutumaan markkinoilla tapahtuviin muutoksiin nopeasti. Epävarmuuksista huolimatta yhtiömme on vahva ja pystymme vastaamaan haasteisiin erityisesti laajan ja vakaan liiketoimintaportfoliomme ansiosta”, Magnus Kagevik sanoo.

Lisätietoa osavuosikatsauksesta: https://www.lantmannen.com/om-lantmannen/financial-information/.

Lisätietoja:

Mari Dunderfelt, brändi- ja viestintäjohtaja
Puhelin: 040 556 5721
Sähköposti: mari.dunderfelt@lantmannen.com

Lantmännenin Mediadesk
Puhelin: +46 10 556 88 00
Sähköposti: press@lantmannen.com

Nämä tiedot ovat tietoja, jotka Lantmännen ek för on velvollinen julkaisemaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Edellä mainitut yhteyshenkilöt toimittivat tiedot julkaistavaksi klo 8.00 CET 5. lokakuuta 2022.