Lantmännen Cerealia sitoutuu Science Based Targets -aloitteeseen

Lantmännen Cerealian liiketoiminnan keskiössä on paikallisesti viljelty vilja osana kestävää ruoantuotantoa. Yhtiö on johtava toimittaja pohjoismaiselle teollisuudelle, ruokapalvelualan toimijoille ja vähittäismyyntiketjuille ja ottaa nyt seuraavan askeleen vastuullisuustyössään ja liittyy SBTi-aloitteeseen (Science Based Targets Initiative).

Pitkän aikavälin kestävän tuotannon ja resurssien harkitun käytön edistäminen on kiinteä osa Lantmännen Cerealian liiketoimintatavoitteita. Lantmännen Cerealia on osa 19 000 viljelijän omistamaa Lantmännen-maatalousosuuskuntaa, joka toimii koko arvoketjussa pellosta pöytään. Kiinnitämme erityistä huomiota vastuullisuusasioihin, jotta voimme mahdollistaa ja edistää kehitystä kohti tulevaisuuden maataloutta ja yhteiskunnan kestävää elintarvikehuoltoa. 

Lantmännen Cerealian päämarkkinat ovat Pohjoismaissa, joissa se on viljapohjaisten tuotteiden tuotevalikoimallaan markkinoiden johtavia toimijoita niin vähittäiskaupassa kuin teollisuusliiketoiminnassa. Suomessa tunnetuimpia elintarviketuotemerkkejä ovat Vaasan Koulunäkki, Myllyn Paras, AXA, Start ja GoGreen. 

Olemme jo pitkään toteuttaneet toimenpiteitä oman tuotantomme päästöjen vähentämiseksi, ja Kotkan näkkileipätehtaamme päästöt ovat pienentyneet merkittävästi viime vuosina. On kuitenkin tärkeää toteuttaa päästövähennyksiä pellosta pöytään -arvoketjussa, ja pidän tätä aloitetta hyvänä keinona johtaa liiketoimintaa tähän suuntaan. Mielestämme on tärkeää parantaa jatkuvasti liiketoimintaa. SBT-aloitteen avulla yritykset voivat ottaa entistä enemmän vastuuta alueella, jossa kaikkien yhteiskunnan osien on tehtävä yhteistyötä, sanoo Lantmännen Cerealian Suomen toimitusjohtaja Mikko Savinko 

Suomessa vuonna 2021 käynnistetty Lantmännenin Ilmasto & Luonto -viljelyohjelma on esimerkki konkreettisista toimenpiteistä, joita toteutamme liiketoiminnassamme jo nyt. Viljelyohjelmassa toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä suomalaisen rukiin viljelyn ilmastovaikutuksen pienentämiseksi. Tähtäämme siihen, että vuonna 2025 kaikki kotimaan tuotteissa käyttämämme ruis on viljelty Ilmasto & Luonto -ohjelmamme mukaisesti, kertoo Savinko. 

SBTi on kansainvälinen ilmastoaloite, jonka taustalla vaikuttavat YK:n Global Compact -aloite, CDP (Carbon Disclosure Project), Maailman luonnonvarainstituutin (World Resources Institute, WRI) ja WWF eli Maailman luonnonsäätiö. Aloitteeseen sitoutuneet yritykset asettavat toiminnalleen tieteeseen perustuvat Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset päästövähennystavoitteet.

– Näemme SBTi:n raportointimallissa suuria etuja. Sen lisäksi, että SBTi sisältää selkeät, tieteellisesti perustellut tavoitteet, se muodostaa myös yhteisen viitekehyksen sekä toimittajien, että asiakkaiden kanssa käytävälle vuoropuhelulle. Ilmastokysymyksissä meidän on jatkossakin pyrittävä vaikuttamaan järjestelmänä, ei niinkään yksittäisinä yrityksinä, ja tässä SBTi:stä on suurta hyötyä, sanoo Savinko.  

Lantmännenin kunnianhimoiset sisäiset tavoitteet alkutuotannon, oman tuotannon sekä liikenteen ilmastovaikutusten vähentämiseksi säilyvät SBTi:n asettamien ja vahvistamien uusien tavoitteiden rinnalla. 

Lue lisää Lantmännenin vastuullisuustyöstä.

 

 

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Mikko Savinko  
Puh: 050 523 9199 
Sähköposti: mikko.savinko@lantmannen.com 

Mediayhteydet: 
Head of Communications Emelie Bontesse de Filippis 
Puh. +46 10 556 98 21  
Sähköposti: emelie.bontesse@lantmannen.com