Lantmännen ennakoi Ilmasto & Luonto -ohjelmalleen ennätyssatoa – kattaisi noin viidenneksen kotimaisen rukiin vuosituotannosta

Lehdistötiedotteet, 2023

Lantmännenin Ilmasto & Luonto -viljelyohjelma laajenee odotettua nopeammin. Viljelijät ovat tehneet kuluvalle satokaudelle odotettua enemmän viljelysopimuksia, ja Lantmännen ennakoi noin 16 000 tonnin ruissatoa, mikäli loppukesän sääolosuhteet ovat suotuisat. Toteutuessaan sato kattaisi noin 20 prosenttia kotimaisen rukiin keskimääräisestä vuosituotannosta.  

Vuonna 2021 käynnistyneen Ilmasto & Luonto -viljelyohjelman tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki Lantmännen-leipomoyhtiöiden (Vaasan, Lantmännen Cerealia Finland, Lantmännen Unibake Finland) kotimaan tuotteissa käyttämä ruis viljellään ohjelman mukaisesti. Syksylle ennustetun sadon myötä tavoite on nyt toteutumassa kaksi vuotta etuajassa.

Lantmännenin Ilmasto & Luonto -ohjelmassa toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä pellolla viljelyn ilmastovaikutusten pienentämiseksi, luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi ja hiilen sitomiseksi maaperään. Ohjelma tähtää entistä kestävämpään ruoantuotantoon ja siihen, että Suomessa tuotetaan ruista – ja tulevaisuudessa muita viljoja – sekä ilmastokestävästi että tuottajalle kannattavasti.

Kuluvalle kesälle Ilmasto ja Luonto -viljelysopimuksen allekirjoitti 95 suomalaista viljelijää, jotka viljelevät ruista yhteensä noin 3 500 peltohehtaarilla. Sopimustilat sijaitsevat pääosin Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla.

– Ohjelma on herättänyt kiinnostusta, ja viljelysopimuksia tehtiin tälle kaudelle oletettua enemmän. Tämä kertoo selvästi siitä, että suomalaiset viljelijät ovat kokeneet Ilmasto & Luonto -ohjelman houkuttelevaksi ja taloudellisesti kannattavaksi, Lantmännen Agron viljajohtaja Jaakko Huokkola iloitsee.

Ohjelman toimenpiteiden arvioidaan pienentävän keskimääräisen suomalaisen rukiin viljelyn ilmastovaikutuksia noin 15 prosenttia*. Ennakoitu sato edustaa noin 20 prosenttia kotimaisen rukiin keskimääräisestä vuosituotannosta, joten saavutettava ilmastovaikutus olisi merkittävä.

– Ohjelmamme on osoitus siitä, että ilmastokestävän viljelyohjelman laaja toteuttaminen suomalaisilla tiloilla yhdessä viljelijöiden kanssa on mahdollista. Ilmasto & Luonto -sopimuslisän ansiosta viljelijät pystyvät edistämään ilmastoasioita yritystoiminnan kannattavuutta heikentämättä. Tämä on tärkeää, sillä ilmastopäästöjä on vähennettävä nopeassa tahdissa. Suurena maatalous- ja elintarvikealan toimijana meillä on velvollisuus kantaa vastuumme kestävämpien viljelymenetelmien kehittämisestä, Huokkola sanoo.

Syyskylvöisen rukiin kasvukausi on edennyt suotuisasti, ja Lantmännenilla arvioidaan aikaisen sadonkorjuun mahdollistavan syyskylvöt laajasti Etelä-Suomen alueella.

Tänä kesänä viljeltävä Ilmasto & Luonto -ohjelman mukainen ruis matkaa pellosta pöytään suomalaisille kuluttajille Vaasan-ruisleipien ja -näkkileipien kautta alkuvuodesta 2024.


Ilmasto & Luonto -viljelyohjelmasta:

  • Ilmasto & Luonto on Lantmännenin tulevaisuuden viljelyn ohjelma, jossa toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä pellolla viljelyn ilmastovaikutusten pienentämiseksi, luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi ja hiilen sitomiseksi maaperään.
  • Ohjelman toimenpiteiden arvioidaan pienentävän keskimääräisen suomalaisen rukiin viljelyn kasvihuonekaasupäästöjä noin 15 prosenttia.
  • Merkittävimmät päästöjen vähennykset syntyvät ohjelman edellyttämästä 100-prosenttisten biopolttoaineiden käytöstä työkoneissa sekä ilmastoystävällisempien lannoitteiden käytöstä pelloilla.
  • Lisäksi ohjelman toimenpiteillä sidotaan hiiltä maaperään nurmialueita ja aluskasvillisuutta lisäämällä. Luonnon monimuotoisuutta turvataan säilyttämällä pelloilla kukkivia vyöhykkeitä hyönteisille ja pölyttäjille sekä pesimäalueita linnuille.

*Ohjelman toimenpiteillä arvioidaan olevan mahdollista saavuttaa noin 15 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt keskimääräiseen suomalaiseen rukiin viljelyyn
verrattuna. Keskimääräisen ruisviljelyn lähtötilanne on määritetty keskiarvona suomalaisen rukiin viljelyn toteutuneista tiedoista vuosina 2015–2020 (lähde: ProAgria). Luonnonvarakeskus on arvioinut Lantmännenin laskelmissa käytetyn datan, LCA elinkaarilaskennan metodologian ja oletukset, ja todennut päästövähennyksen suuruusluokaltaan oikeaksi.