Lantmännenille vahva tulos toisella vuosikolmanneksella

Tulostiedotteet, 2023

Lantmännenin tulos vuoden 2023 toisella kolmanneksella, rahoituserien jälkeen ja oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, oli 1 094 miljoonaa Ruotsin kruunua – verrattuna edellisvuoden 943 miljoonan kruunun tulokseen vastaavalla ajanjaksolla. Kuluvan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden kumulatiivinen tulos oli 1 920 (1 581) miljoonaa Ruotsin kruunua.

Lantmännen jatkaa positiivista kehitystään ja teki kaikkien aikojen parhaan tuloksen sekä toisella vuosikolmanneksella että vuoden kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta. Energiadivisioona ja Swecon-liiketoiminta-alue jatkoivat vahvaa tuloskehitystään, kun taas maatalousdivisioonan tulos jäi edellisvuotta heikommaksi – pääasiassa alhaisempien satomäärien ja viljan tavanomaista heikomman laadun vuoksi. Elintarvikedivisioonan kansainvälisten liiketoimintojen tulos kasvoi, osittain heikon Ruotsin kruunun vuoksi. Ruotsin elintarvikeliiketoimintaan liittyvät haasteet jatkuvat, ja tulos laski yli kolmanneksen vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana.

 Laaja ja kansainvälinen liiketoimintaportfoliomme osoittaa jälleen kerran vahvuutensa. Lantmännenin tekemä tulos hyödyttää viime kädessä jäseniä ja edistää ruotsalaista maataloutta – vahva tulos on erityisen tärkeä siksi, että monilla jäsenillämme on vaikeuksia Ruotsin tämän vuoden heikon viljasadon vuoksi. Sadonkorjuun lopputulos sekä viimeaikojen äärimmäiset sääilmiöt korostavat myös tärkeyttä jatkaa toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi – esimerkiksi investointeja tehokkaisiin peltojen kastelu- ja kuivatusjärjestelmiin", sanoo Lantmännenin konserni- ja toimitusjohtaja Magnus Kagevik.

Alla olevissa luvuissa toisen vuosikolmanneksen liikevoitto on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Edellisen vuoden luvut samalta ajanjaksolta ovat suluissa.

Maatalousdivisioonan tulos jäi edellisvuotta pienemmäksi: 203 (258) miljoonaa Ruotsin kruunua. Heikompi tulos johtui pääasiassa Ruotsin maatalousliiketoiminnasta, johon vaikuttivat negatiivisesti alhaisemmat satomäärät ja merkittävästi viivästynyt sadonkorjuu. Ruotsin viljasadon kokonaisvolyymin odotetaan jäävän viimeisen viiden vuoden keskiarvoa pienemmäksi ja viljan laadun tavanomaista heikommaksi. Suomen maatalousliiketoiminnan tulos oli edellisvuoden tasolla. Lantmännen Maskin -koneliiketoiminta teki hieman paremman tuloksen kuin viime vuonna.

Energiadivisioonan tulos oli 429 (397) miljoonaa Ruotsin kruunua. Lantmännen Biorefineries -biojalostamoliiketoiminnan tulos oli hieman edellisvuotta parempi. Etanolin hinta on toisen vuosikolmanneksen aikana vakiintunut viime vuoden historiallisen korkeita hintoja alemmalle tasolle - vaikka tätä on kompensoinut vastaava raaka-ainehintojen lasku. Tärkkelyksen ja gluteenin myynti jatkoi kasvuaan toisella vuosikolmanneksella, ja pellettiyhtiö Scandio teki jälleen vahvan tuloksen tuloskaudella.

Elintarvikedivisioonan tulos kasvoi 374 (216) miljoonaan Ruotsin kruunuun. Tulosparannus oli kokonaan kansainvälisten elintarvikeliiketoimintojen kasvaneen tuloksen ansiotamikä johtui osittain heikosta Ruotsin kruunusta. Ruotsin elintarvikeliiketoiminnan tulos on jatkanut laskuaan ja laskenut vuoden aikana yli kolmanneksen. Ruotsin liiketoimintaan liittyvät haasteet jatkuvat – muun muassa korkeiden kustannusten ja kaupan omien merkkien kovan kilpailun vuoksi.

Swecon-liiketoiminta-alueen tulos oli 205 (146) miljoonaa Ruotsin kruunua. Toimitusaste nousi toisella vuosikolmanneksella, mikä on johtanut liikevaihdon kasvuun ja tuloksen paranemiseen. Rakennuskoneiden kysyntä on kuitenkin jäähtynyt merkittävästi kaikilla markkinoilla vuoden aikana, minkä seurauksena tilauskanta on laskenut. Myös käytettyjen koneiden ja vuokrakoneiden kysyntä on vähentynyt.

Kiinteistöt-liiketoiminta-alueen tulos ilman myyntivoittoja oli 104 (85) miljoonaa Ruotsin kruunua. Aurinkopaneelien asennustyöt Lantmännenin Ruotsin tehtailla jatkuvat – tähän mennessä on hankittu seitsemän aurinkovoimalaa, ja asennukset ovat käynnissä useilla paikkakunnilla.

 Makrotaloudellinen tilanne ja toimintaympäristön epävarmuus vaikeuttavat tulevaisuuden ennustamista, ja kaikkien Lantmännenin liiketoimintojen on sopeutettava toimintaansa markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Samalla taloudellinen tilanteemme on edelleen vahva, mikä on suuri etu epävarmoina aikoina. Kaiken kaikkiaan tulevaisuus näyttää positiiviselta – niin Lantmännenin kuin elinvoimaisen maanviljelyn eteen tekemämme työn osalta, Magnus Kagevik sanoo.

Ruotsinkielinen osavuosikatsaus löytyy verkkosivuilta osoitteesta: https://lantmannen.se/finansiellinformation.

Lisätietoja:
Mari Dunderfelt, brändi- ja viestintäjohtaja, Lantmännen (Suomi)

Puhelin: 040 556 5721
Sähköposti: mari.dunderfelt@lantmannen.com

Lantmännenin Press Office
Puhelin: +46 10 556 88 00
Sähköposti: press@lantmannen.com