Lantmännenille vahva tulos vuonna 2022

Tulostiedotteet, 2023

Lantmännenin vuoden 2022 tulos, rahoituserien jälkeen ja oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, oli 2 536 miljoonaa Ruotsin kruunua – tulos on kaikkien aikojen paras, ja kasvoi edellisvuoden 2 202 miljoonan Ruotsin kruunun tulokseen verrattuna.

 ”Talouden epävarmuudesta ja toimintaympäristön epävakaudesta huolimatta Lantmännen teki vuonna 2022 kaikkien aikojen parhaan tuloksensa, ja ehdottaa ennätyksellistä 1 080 miljoonan Ruotsin kruunun voitonjakoa ruotsalaisille maanviljelijäjäsenillemme. Keskeinen syy tähän on laaja liiketoimintaportfoliomme, jossa jotkut liiketoiminnot tekivät vahvemman tuloksen, kun taas toiset kohtasivat haasteita. Vuonna 2022 energiadivisioona ja Swecon-liiketoiminta-alue tekivät kaikkien aikojen parhaan liiketoiminnan tuloksen, kun taas elintarvikedivisioonamme liiketoimintaan kohdistui paineita", sanoo Lantmännenin konserni- ja toimitusjohtaja Magnus Kagevik.

Alla olevissa luvuissa liikevoitto on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Edellisen vuoden luvut ovat suluissa.

Maatalousdivisioonan tulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna: 516 (374) miljoonaa Ruotsin kruunua. Tulosparannukseen vaikutti pääasiassa Ruotsin maatalousliiketoiminnan kehitys. Suomen maatalousliiketoiminnan tulos jäi edellisvuotta heikommaksi, taustalla viljaliiketoiminnan heikentynyt tulos. Lantmännen Maskin -koneliiketoiminnan tulos laski muun muassa konemarkkinoiden yleisen laskun vuoksi.

Energiadivisioonan tulos oli 1 165 (615) miljoonaa Ruotsin kruunua, mikä on merkittävä parannus edelliseen vuoteen verrattuna. Tulosparannukseen vaikuttivat pääasiassa historiallisen korkealla oleva etanolin hinta sekä hyvin kehittynyt tuotanto ja myynti kaikissa liiketoiminnoissa. Tulokseen vaikuttivat positiivisesti myös se, että Lantmännen on huhtikuusta lähtien ollut pellettiyhtiö Scandbion ainoa omistaja, sekä helmikuussa ostetun brittiläisen Coryton-yhtiön lisääminen liiketoimintaportfolioon.

Elintarvikedivisioonan tulos oli 528 (850) miljoonaa Ruotsin kruunua, mikä on merkittävä heikentyminen edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikki divisioonan yhtiöt kohtasivat suuria haasteita raaka-aineiden, energian ja kuljetusten hintojen nousun muodossa. Hinnankorotuksia asiakkaille on tehty kustannusperusteisesti, mutta niiden toteutuminen viiveellä heikensi divisioonan tulosta. Hinnankorotuksia on tarpeen jatkaa.  

Swecon-liiketoiminta-alue teki uuden ennätystuloksen: 593 (471) miljoonaa Ruotsin kruunua. Koneiden saatavuus on ollut edelleen rajoitettua muun muassa komponenttipulan sekä kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyvien haasteiden vuoksi. Tästä huolimatta Sweconin myynti kasvoi kaikilla markkinoilla – osittain korkean inflaation johdosta. Myös jälkimarkkinoinnin myynti kehittyi positiivisesti, ja sekä huolto- että varaosien kysyntä oli vahvaa.

Kiinteistöt-liiketoiminta-alueen tulos ilman myyntivoittoja oli 244 (279) miljoonaa Ruotsin kruunua. Edellisvuoden tulokseen vaikuttivat positiivisesti osaomistetuista yhtiöistä saadut suuremmat tuotot, kun taas korkeat energian hinnat vaikuttivat negatiivisesti vuoden 2022 tulokseen.

"Kulunut vuosi on haastanut liiketoimintaamme monin tavoin, mutta näyttänyt myös toteen sen, että meillä on maailmanluokan strategia ja maailmanluokan työntekijät, jotka pystyvät kohtaamaan epävarmuutta, hallitsemaan riskejä ja vastaamaan haasteisiin. On erittäin ilahduttavaa, että Lantmännen tekee tänä vuonna kaikkien aikojen parhaan tuloksensa – ja että hallitus voi siten jälleen kerran ehdottaa ennätysvoitonjakoa jäsenillemme. Se on tärkeä panostus kannattavan ja elinvoimaisen maatalouden ja vahvan elintarvikehuollon turvaamiseen", sanoo Lantmännenin hallituksen puheenjohtaja Per Lindahl.

"Lantmännen on yhtiönä vakaa. Meillä on hyvä taloudellinen tilanne, vahvat brändit sekä sitoutuneet jäsenet ja työntekijät liiketoimintamme kaikilla osa-alueilla pellosta pöytään, minkä ansiosta meillä on vahva ja vakaa asema tulevaisuutta ajatellen. Meillä on hyvät edellytykset vastata eteemme tuleviin haasteisiin ja jatkaa Lantmännenin kehittämistä maailman parhaaksi maatalousosuuskunnaksi", Magnus Kagevik sanoo.

Ruotsinkielinen koko vuoden raportti on liitteenä tai verkkosivuilla osoitteessa:
https://www.lantmannen.com/about-lantmannen/financial-information/

Lisätietoja:
Mari Dunderfelt, brändi- ja viestintäjohtaja

Puhelin: 040 556 5721
Sähköposti: mari.dunderfelt@lantmannen.com

Lantmännen Press
Puhelin: +46 10 556 88 00
Sähköposti: press@lantmannen.com

Nämä tiedote sisältää tietoja, jotka Lantmännen ek för on velvollinen julkaisemaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Edellä mainitut yhteyshenkilöt julkaisivat tiedot klo 8.00 CET 7. helmikuuta 2023.