Lantmännenin tuloskehitys jatkui vahvana ensimmäisellä vuosikolmanneksella

Tulostiedotteet, 2023

Lantmännenin tulos kuluvan vuoden neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta, rahoituserien jälkeen ja oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, oli 826 miljoonaa Ruotsin kruunua. Tulos parani selvästi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson 638 miljoonan Ruotsin kruunun tulokseen verrattuna.

Viime vuoden yleinen positiivinen kehitys jatkui vuoden 2023 neljän ensimmäisen kuukauden aikana, ja Lantmännen teki kaikkien aikojen parhaan ensimmäisen vuosikolmanneksen tuloksen.

– Maatalousdivisioonan kehitys jatkui vakaana, kun taas erityisesti energiadivisioona ja Swecon-liiketoiminta-alue tekivät jälleen erittäin vahvan tuloksen. Myös elintarvikedivisioonan tulos kasvoi viime vuoden erittäin heikosta tuloksesta – tosin kokonaan kansainvälisen liiketoiminnan ansiosta. Ruotsin elintarvikeliiketoiminnan tulos sen sijaan laski yli 30 prosenttia, ja liiketoimintaan liittyvät haasteet jatkuvat", sanoo Lantmännenin konserni- ja toimitusjohtaja Magnus Kagevik.

Alla olevissa luvuissa liikevoitto on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Edellisen vuoden luvut ovat suluissa.

Maatalousdivisioonan tulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna: 138 (120) miljoonaa Ruotsin kruunua. Tulosparannukseen vaikutti pääasiassa Ruotsin maatalousliiketoiminnan kehitys. Olosuhteet olivat alkuvuonna hyvät normaalikokoiselle sadolle, mutta epävarmuus on lisääntynyt toukokuun aikana. Epävarmuutta on aiheuttanut muun muassa myöhäinen ja kuiva kesä useilla tärkeillä viljelyalueilla Ruotsissa. Suomen maatalousliiketoiminnan tulos oli edellisvuotta parempi. Lantmännen Maskin -koneliiketoiminnan tulos oli edellisvuoden tasolla.

Energiadivisioonan tulos oli 333 (278) miljoonaa Ruotsin kruunua. Tulosparannukseen vaikutti suurelta osin pellettiyhtiö Scandbio, joka on ollut kokonaan Lantmännenin omistuksessa 1. huhtikuuta 2022 lähtien. Lantmännen Biorefineries -biojalostamoliiketoiminnan tulos jäi hieman edellisvuotta alhaisemmaksi.

Elintarvikedivisioonan tulos kasvoi 259 (135) miljoonaan Ruotsin kruunuun. Divisioonan ensimmäinen vuosikolmannes oli viime vuonna erittäin heikko, koska raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten kustannukset nousivat jyrkästi, kun taas kustannusperusteiset hinnankorotukset asiakkaille toteutuivat viiveellä. Divisioonan tulosparannus kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosikolmanneksella johtui kokonaan kansainvälisen elintarvikeliiketoiminnan tuloksen vahvistumisesta. Ruotsin elintarvikeliiketoiminnan tulos sen sijaan laski yli 30 prosenttia, ja liiketoimintaan liittyvät haasteet jatkuvat – pääasiassa raaka-aineiden korkeiden markkinahintojen, osittain heikon Ruotsin kruunun vuoksi.

Swecon-liiketoiminta-alueen tulos oli 256 (162) miljoonaa Ruotsin kruunua. Myynti on kasvanut kaikilla alueilla; varaosaliiketoiminnan liikevaihto oli historiallisen korkealla tasolla, ja vuokrakoneiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Useat indikaattorit markkinoilla ennakoivat edelleen rakennuskonemarkkinoiden jäähtymistä, ja tilauskanta vakiintui ensimmäisen neljän kuukauden jakson aikana aiempaa alemmalle tasolle.

Kiinteistöt-liiketoiminta-alueen tulos ilman myyntivoittoja oli 79 (98) miljoonaa Ruotsin kruunua. Tulosta heikensi pääasiassa se, että liiketoiminta-alueeseen aiemmin kuulunut Lantmännen Agrovärme myytiin syyskuussa 2022.

– Lantmännen jatkaa investointeja tulevaisuuteen – muun muassa ruotsalaiseen viljainfrastruktuuriin, kasviperäisten proteiinien tuotantoon, sekä uuteen leipomoon Romaniassa, mikä vahvistaa asemaamme Kaakkois-Euroopassa. Toimintaympäristömme epävarmuus ja nopeat muutokset vaikeuttavat tulevaisuuden ennustamista, mutta Lantmännenin vahva taloudellinen tilanne luo vakautta ja antaa meille hyvät edellytykset vastata kohtaamiimme haasteisiin", Magnus Kagevik sanoo.

Englanninkielinen osavuosikatsaus löytyy verkkosivuilta osoitteesta: https://www.lantmannen.com/about-lantmannen/financial-information/

Lisätietoja:
Mari Dunderfelt, brändi- ja viestintäjohtaja, Lantmännen (Suomi)

Puhelin: 040 556 5721
Sähköposti: mari.dunderfelt@lantmannen.com

Lantmännen Press
Puhelin: +46 10 556 88 00
Sähköposti: press@lantmannen.com