Fertiberia, Lantmännen ja Nordion Energi investoivat Ruotsin ensimmäiseen fossiilivapaaseen mineraalilannoitetehtaaseen

Uutiset, 2024

Fertiberia, Lantmännen ja Nordion Energi ovat julkistaneet kumppanuuden, jonka tavoitteena on käynnistää Ruotsin ensimmäinen fossiilivapaa mineraalilannoitetuotanto Power2Earth -yhteistyöhankkeen kautta. Hanke on lajissaan Pohjoismaiden suurin. Fossiilivapaaseen energiaan perustuvan vetypohjaisen tuotantoprosessinsa ansiosta Power2Earthillä on mahdollista vähentää merkittävästi ruoantuotannon ilmastovaikutuksia. Yhteistyöhanke on tärkeä myös ruoan huoltovarmuuden vahvistamiseksi. Tuotannon on tarkoitus käynnistyä vuoden 2028 lopussa. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 2 miljardia euroa, johon kumppanit osallistuvat vaihtelevilla panostuksilla.

Tehtaan perustaminen on merkittävä askel Ruotsin vihreässä siirtymässä ja omavaraisuuden vahvistamisessa. Power2Earth perustuu teknologiaan, jonka on kehittänyt fossiilivapaiden mineraalilannoitteiden johtava valmistaja Fertiberia. Yhteistyö perustuu kumppaneiden yhteiseen visioon kestävästä ja vakaasta maatalous- ja elintarviketuotannosta ja yhdistää kumppaneiden vahvuudet, asiantuntemuksen ja kokemuksen. Käyttämällä uusiutuvaan energiaan perustuvaa elektrolyysiteknologiaa Power2Earth pyrkii tuotantoprosessissa mahdollisimman pieniin päästöihin.

Hanke käynnistettiin vuonna 2021, minkä jälkeen on tehty useita esiselvityksiä tehtaan toteuttamiskelpoisuudesta sekä varattu tontti Luulajasta tehdaslaitoksen perustamista varten. Parhaillaan valmistellaan ympäristölupahakemusta, joka on tarkoitus jättää vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

– Fertiberialla on yli viiden vuosikymmenen kokemus mineraalilannoitteiden ja ammoniakin valmistuksesta, liiketoiminnasta ja logistiikasta. Olemme edelläkävijöitä työssämme, joka vähentää maatalouden hiilidioksipäästöjä siirtymällä fossiilivapaiden mineraalilannoitteiden tuotantoon vihreän vedyn avulla. Olemme ylpeitä voidessamme osallistua yhteistyöhön, joka edistää Ruotsin kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttamista ja vauhdittaa alueellista kasvua. Lisäksi voimme vahvistaa ruoan huoltovarmuutta ja vähentää riippuvuutta tuonnista, sanoo Fertiberian toimitusjohtaja Javier Goñi.

Luulajan fossiilivapaiden mineraalilannoitteiden tuotannon avulla on mahdollista vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 1,6 miljoonalla tonnilla, mikä vastaa noin 25 prosenttia Ruotsin maatalouden päästöistä. Fossiilivapaaseen vetyyn perustuvan innovatiivisen teknologian ansiosta Power2Earthista tulee keskeinen toimija Ruotsin elintarviketeollisuuden vihreässä siirtymässä.

Mineraalilannoitteiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on miljoona tonnia, joten Power2Earthillä on hyvät mahdollisuudet vahvistaa Ruotsin elintarviketuotannon yleistä häiriönsietokykyä kansallisen elintarvikestrategian ja huoltovarmuustavoitteiden mukaisesti.

Tämä saavutetaan vähentämällä tuontiriippuvuutta, parantamalla kotimaisen ruoantuotannon toimintaedellytyksiä ja vahvistamalla omavaraisuutta.

– Power2Earth on uraauurtava hanke Ruotsin maatalous- ja elintarviketeollisuudelle, sillä fossiilivapaat mineraalilannoitteet ovat avainasemassa kestävän, tehokkaan ja tulevaisuuskestävän elintarvikearvoketjun rakentamisessa. Mineraalilannoitteiden kotimainen tuotanto vähentää Ruotsin täydellistä riippuvuutta lannoitteiden tuonnista, ja se on välttämätöntä vakaan elintarvikehuollon varmistamiseksi. Olemme iloisia voidessamme ottaa nyt seuraavan askeleen ja perustaa Power2Earth -tehtaan yhdessä Fertiberian ja Nordion Energin kanssa, sanoo Lantmännenin teknologia- ja varatoimitusjohtaja Per Arfvidsson.

Power2Earth on myös tervetullut tulokas Pohjois-Ruotsissa sijaitsevan Norrbottenin teollisuuskeskittymään. Fossiilivapaiden mineraalilannoitteiden tuotanto ja uusiutuvan vedyn saatavuus alueella tarjoavat Norrbottenille mahdollisuuden asemoitua vedyn jatkuvan laajentumisen keskukseksi. Tehtaan perustaminen vahvistaa myös alueellista kasvua ja monipuolistaa alueen teollisuutta.

– Power2Earth on ensimmäinen askel pohjoismaisella Nordic Hydrogen Route -vetyreitillä, joka on Ruotsin ja Suomen yhdistävä 1 000 kilometrin pituinen maanalainen vetyputkisto. Vety monipuolistaa Norrbottenin teollisuutta pitkällä aikavälillä, ja Power2Earth-hankkeen avulla havainnollistamme, kuinka uusi vetyinfrastruktuuri on kustannustehokasta, luo energiavarmuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Olemme ylpeitä voidessamme tukea alueellista vihreää siirtymää, taloudellista kehitystä ja Ruotsin omavaraisuutta yhdessä Fertiberian ja Lantmännenin kanssa, sanoo Nordion Energin toimitusjohtaja Hans Kreisel.

Lisätietoja yhteistyöhankkeesta sähköpostitse press@power2earth.se tai puhelimitse +46 73 565 88 14.