Lantmännenille vahva tulos vuonna 2023

Tulostiedotteet, 2024

Lantmännenin vuoden 2023 tulos, rahoituserien jälkeen ja oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, oli 2 462 miljoonaa Ruotsin kruunua. Tulos laski hieman edellisvuoden 2 536 miljoonan Ruotsin kruunun ennätystuloksesta.

– Epävakaasta geopoliittisesta tilanteesta ja talouden heikentymisestä huolimatta Lantmännen teki vahvan tuloksen vuonna 2023. Erityisesti energiadivisioona, Swecon-liiketoiminta-alue ja
kansainvälinen liiketoimintamme Lantmännen Unibakessa tekivät erittäin hyvän tuloksen, kun taas Ruotsin elintarvikeliiketoiminnalla on ollut paljon haastavampi vuosi, sanoo Lantmännenin konserni- ja toimitusjohtaja Magnus Kagevik.

Alla olevissa luvuissa liikevoitto on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Edellisen vuoden luvut ovat suluissa.

Maatalousdivisioonan tulos oli 477 (516) miljoonaa Ruotsin kruunua. Tulos laski sekä kansainvälisissä yhteisyrityksissä että Ruotsin liiketoiminnassa, johon toisen vuosipuoliskon heikko sato vaikutti voimakkaasti. Suomen maatalousliiketoiminnan tulos kasvoi.

Energiadivisioonan tulos oli 968 (1 165) miljoonaa Ruotsin kruunua. Alhaisempi tulos johtui etanolin keskimääräisen hinnan laskusta verrattuna viime vuoden erittäin korkeaan tasoon. Etanolin hinnan laskua on osittain kompensoinut raaka-aineen hinnan lasku. Lantmännen Aspen ja pellettiyhtiö Scandbio kehittyivät edelleen hyvin.

Elintarvikedivisioonan tulos oli 730 (528) miljoonaa Ruotsin kruunua, mikä oli kokonaan Lantmännen Unibaken kansainvälisten liiketoimintojen hyvän tuloksen ansiota. Ruotsin elintarvikeliiketoiminnan tulos jäi merkittävästi edellisvuotta heikommaksi. Korkea inflaatio ja nouseva korkotaso ovat johtaneet kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksiin ja siirtymiseen edullisempiin tuotteisiin.

Swecon-liiketoiminta-alue teki uuden ennätystuloksen: 669 (593) miljoonaa Ruotsin kruunua. Sekä uusien että käytettyjen koneiden myynti kasvoi edellisvuodesta. Kasvuun vaikuttivat pääasiassa raskaiden koneiden myynnin kasvu, mutta myös hinnankorotukset ja valuuttakurssivaikutukset. Kysyntä jatkoi laskuaan vuoden aikana, ja markkinat ovat edelleen odottavalla kannalla.

Kiinteistöt-liiketoiminta-alueen tulos oli 251 (249) miljoonaa Ruotsin kruunua. Sekä vuokraustoiminta että kiinteistökehitys kehittyivät vuoden aikana hyvin.

– On ilahduttavaa, että Lantmännenin liiketoiminnot tekivät viime vuonna erittäin hyvää tulosta, ja että hallitus voi jälleen kerran ehdottaa ennätyksellistä 1,2 miljardin Ruotsin kruunun voitonjakoa ruotsalaisille maanviljelijäjäsenillemme. Tällä tärkeällä panoksella vahvistetaan maatalousyrityksiä tilanteessa, jossa viime vuoden sato jäi heikoksi ja korot ovat korkealla, sanoo Lantmännenin hallituksen puheenjohtaja Per Lindahl.

– Vaikka Lantmännenin koko vuoden tulos on merkki vahvasta tuloksentekokyvystä, havaitsimme myös selvää laskua useilla markkinoilla edellisvuoden viimeisen neljän kuukauden aikana. Lyhyellä aikavälillä on erittäin tärkeää ratkoa näitä haasteita. Samalla Lantmännenin taloudellinen tilanne on edelleen vakaa, mikä antaa meille mahdollisuuksia investoida tulevaisuuteen. Yhdessä sitoutuneiden jäsentemme ja vahvan organisaatiomme kanssa meillä on hyvät edellytykset jatkaa Lantmännenin kehittämistä maailmanluokan yritykseksi, Magnus Kagevik sanoo.

Ruotsin- ja englanninkieliset koko vuoden raportit löytyvät liitteenä tai verkkosivuilla osoitteessa:
https://lantmannen.se/finansiellinformation
https://www.lantmannen.com/about-lantmannen/financial-information/

Lisätietoja:
Mari Dunderfelt, brändi- ja viestintäjohtaja

Puhelin: 040 556 5721

Sähköposti: mari.dunderfelt@lantmannen.com

Tämä tiedote sisältää tietoja, jotka Lantmännen ek för on velvollinen julkaisemaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Edellä mainitut yhteyshenkilöt julkaisivat tiedot 8. helmikuuta 2024 klo 8.00 CET.