Science Based Targets -aloite vahvisti Lantmännen Cerealian ilmastotavoitteet

Lehdistötiedotteet, 2024

Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Lantmännen Cerealian ilmastotavoitteet. Hyväksynnän myötä Lantmännen Cerealian kunnianhimoiset ilmastotavoitteet päästöjen vähentämiseksi sekä omasta tuotannosta että hankinnoista ja palveluista ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeminen 1,5 °C:een. 

Pohjoismaissa toimiva Lantmännen Cerealia valmistaa ja markkinoi elintarvikkeita kuluttajille, teollisuudelle ja foodservice -asiakkaille. Liiketoiminnan keskiössä on paikallisesti viljelty vilja. Suomessa tunnetuimpia tuotemerkkejä ovat Vaasan Koulunäkki, Myllyn Paras, Start!, AXA ja GoGreen. Vuosittaisilla viljasadoilla on tärkeä merkitys pääosin viljapohjaisia elintarvikkeita valmistavan yhtiön liiketoiminnalle sekä kotimaisten elintarvikkeiden huoltovarmuudelle. Ilmastokysymykset ovat olennainen osa Lantmännen Cerealian toimintaa.

 - Liiketoimintamme on riippuvaista elinvoimaisesta maataloudesta ja kotimaisista viljasadoista. Ympäristövaikutusten vähentäminen koko pellosta pöytään -arvoketjussa on oleellinen osa toimintaamme. Olemme iloisia voidessamme olla osa SBTi-aloitetta, sillä se antaa kaikille alan toimijoille alan toimijoille yhteisen viitekehyksen ja tavoitteen. Jatkamme työtä päästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussa, sanoo Lantmännen Cerealia Suomen toimitusjohtaja Mikko Savinko.

Lantmännen Cerealia sitoutuu vähentämään oman toimintansa Scope 1 ja 2 kasvihuonepäästöjä 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 2021 lähtien. Samalla ajanjaksolla yhtiö sitoutuu vähentämään Scope 3 kasvihuonekaasupäästöjä 25 prosenttia valikoiduista kategorioista. Lisäksi Lantmännen Cerealia on saanut hyväksynnän FLAG-tavoitteelleen, joka liittyy maankäytön päästöjen vähentämiseen ja poistumiseen. Yhtiön tavoitteena on vähentää maankäytön päästöjä 30,3 prosenttia vuodesta 2021 lähtien.

 - Maankäytön päästöt muodostavat merkittävän osan elintarviketuotannon päästöistä. Viljan viljely on siten keskeinen vaihe arvoketjussa sekä ravitsevan ruoan tuottamisessa että ilmastohaasteisiin vastaamisessa. Osana Lantmännenia, meillä on ainutlaatuinen asema ja mahdollisuus toteuttaa viljelyn muutosta koko arvoketjussa”, sanoo Lantmännen Cerealian vastuullisuuspäällikkö Linnea Heiskala.

Jotta viljelysmaan käyttö on pitkällä aikavälillä kestävää, on tärkeää luoda edellytykset sille, että viljelijät pystyvät luopumaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja investoimaan uuteen teknologiaan.

 - Vuodesta 2021 lähtien olemme olleet mukana Lantmännenin Ilmasto & Luonto -viljelyohjelmassa, jossa toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä pellolla kotimaisen rukiin viljelyn ilmastovaikutusten pienentämiseksi* ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Tärkeä osa ohjelmaa on viljelijälle maksettava hintalisä, joka kattaa ilmastotoimien toteuttamisesta syntyviä kustannuksia. Ohjelma on esimerkki toimenpiteistä, joita tarvitaan muutosten toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä, Mikko Savinko sanoo.

 - Yrityskohtaiset ilmastotavoitteet ovat tärkeitä, mutta todellinen vaikuttavuus syntyy laajemmasta näkökulmasta tekemällä yhteistyötä koko arvoketjussa. Olemme siksi tyytyväisiä, että yhä useammat yritykset liittyvät SBTi-aloitteeseen, ja koko toimialalle saadaan yhteinen viitekehys”, Linnea Heiskala sanoo.


Ilmastotavoitteemme

Energia & teollisuus: Lantmännen Cerealia sitoutuu vähentämään Scope 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjä 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 2021 lähtien. Lantmännen Cerealia sitoutuu myös samassa ajassa vähentämään Scope 3 kasvihuonekaasupäästöjä 25 prosenttia raaka-ainehankinnoista ja palveluista, investoinneista, ostetun polttoaineen ja energian tuotannosta ja jakelusta, arvoketjun alkupään kuljetuksista ja jakelusta, toiminnassa syntyvästä jätteistä ja liikematkustuksesta. Tavoite sisältää maankäytön päästöt ja poistumat bioenergian rehuraaka-aineista. ostetun energian tuotanto- ja jakeluhävikkiä

FLAG: Lantmännen Cerealia sitoutuu vähentämään Scope 3 FLAG kasvihuonekaasupäästöjään 30,3 % vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 2021 lähtien. Lantmännen Cerealia sitoutuu myös olemaan hävittämättä metsiä tärkeimmissä metsien hävittämiseen liittyvissä hyödykkeissään tavoitepäivänä 31. joulukuuta 2025. Tavoite sisältää FLAG-päästöt ja poistumat.

Lue lisää Lantmännenin vastuullisuustyöstä: https://www.lantmannencerealia.fi/kestava-kehitys/

Lisätietoja:

Mikko Savinko, toimitusjohtaja, Lantmännen Cerealia Suomi
Puhelin: 050 523 9199
Sähköposti:
mikko.savinko@lantmannen.com

Mediayhteydet:
Head of Communications Emelie Bontesse de Filippis
Puh.
+46 10 556 98 21
Sähköposti:
emelie.bontesse@lantmannen.com

*Ilmasto & Luonto on Lantmännenin tulevaisuuden viljelyn ohjelma, jossa toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä pellolla viljelyn ilmastovaikutusten pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Ohjelman toimenpiteiden arvioidaan pienentävän kotimaisen rukiin viljelyn kasvihuonekaasupäästöjä noin 15 prosenttia verrattuna keskimääräiseen* rukiin viljelyyn vuosina 2015–2020, jolloin toimenpiteitä ei käytetty. Keskimääräisen ruisviljelyn lähtötilanne on määritetty keskiarvona suomalaisen rukiin viljelyn toteutuneista tiedoista vuosina 2015–2020 (lähde: ProAgria)